TIN TỨC

06.02.2019

Chiến dịch „ Gia cầm châu âu-sức mạnh trong chất lượng” đến đích Sắp kết thúc năm thứ ba-năm cuối […]

08.01.2019

Việt Nam là quốc gia có mức phát triển thu nhập mạnh để sử dụng. Sự tăng trưởng mức giầu […]

08.11.2018

Gia cầm châu âu ngày càng phổ thông hơn ở Việt Nam. Theo những dữ liệu từ Eurostat[1], trong năm […]

08.08.2018

Theo dự báo1 được công bố bởi Hội đồng Châu Âu đầu tháng bẩy 2018, trong năm 2018 dự báo […]

27.03.2018

Cuối tháng hai năm 2018, r. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã công bố hiệu chính Báo cáo trong đó […]

22.11.2017

Trong phạm vi của năm thứ hai về thông tin – quảng bá dưới đề tài „Gia cầm châu Âu […]

31.10.2017

Trong các ngày 08-11 tháng Mười một nãm 2017 tại thành phố Hà Nội (Việt Nam) sẽ được tổ chức […]

26.07.2017

Trong thời điểm cuối năm 2016 đầu năm 2017 ngành gia cầm châu Âu phải đối phó với làn sóng […]

10.05.2017

Vào những ngày 25-27 tháng Tư năm 2017 ở thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 đã có một […]

20.04.2017

Vào những ngày 25-27 tháng Tư năm 2017 ở thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 đã có một […]

Next Page »

This website has been prepared for the purpose of the program which was financed in 2016-2019 from the European Union and the Republic of Poland, as well as from the Poultry Meat Promotion Fund.