TIN TỨC

20.01.2017

Như Ủy ban Châu Âu (UBE)[i] đã đưa tin, đúng theo như những dự đoán, ngay cả trong năm 2016, […]

31.10.2016

Hội đồng Gia cầm Quốc gia – Phòng Kinh tế (KRD-IG) thực hiện chương trình ba năm quảng bá và […]

02.09.2016

Hội đồng Gia cầm Quốc gia – Phòng Kinh tế (KRD-IG) thực hiện chương trình ba năm thông tin – […]

10.08.2016

Trong những ngày 10 – 13 tháng Tám năm 2016, hội chợ thực phẩm lớn nhất mang tên „Vietfood & […]

« Previous Page

This website has been prepared for the purpose of the program which was financed in 2016-2019 from the European Union and the Republic of Poland, as well as from the Poultry Meat Promotion Fund.