Thông tin về chiến dịch

Chiến dịch „ Gia cầm Châu Âu- sức mạnh trong chất lượng” bao gồm ba năm hoặt động xúc tiến- thông tin, về gia cầm châu âu chất lượng cao, sản xuất trong hệ thống QAFP.

Dự án được thực hiện cho người mua của thị trương Trung Quốc ( trong đó có Hồng kong), Việt Nam,và Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất. Những nền tảng chính của sáng kiến là mở rộng thị trường tiêu thụ, qua kích thích nhu cầu thịt gia cầm , được sản xuất trong hệ thống QAFP, và cả xây dựng hình ảnh tốt của nó giữa các nhóm mục đích của chương trình. Những thông điệp chính liên quan với chiến dịch tập chung xung quanh những tiêu chuẩn an toàn khắt khe và bảo đảm chất lượng cùng sự minh bạch của các giai đoạn sản xuất, bảo đảm cho người tiêu dùng cuối cùng thịt cao cấp có giá trị mùi vị đặc biệt. Các hoặt động , được lập kế hoạch đến tháng hai 2019, tập trung chủ yếu trong lĩnh vực hợp tác B2B bao gồm thực hiện chiến dịch xúc tiến thông tin trên các thi trường mục đích, hoạt động giáo dục, tham gia những sự kiện hội chợ trên lãnh thổ các nước mục đích, cùng phối hợp với đại diện các nhóm phê bình, và cả những tổ chức chuyên ngành, nằm ở từng nước. Nhà sáng tạo của chiến dịch „ Gia cầm Châu Âu- sức mạnh trong chất lượng” là Hội đồng Gia cầm Quốc gia- Liên hiệp kinh tế. Dự án do Trung tâm Hỗ trợ Nông nghiệp Toàn quốc giám sát cùng được tài trợ bởi hỗ trợ của Liên minh Châu Âu, Cộng Hòa Ba Lan, cũng như Quỹ xúc tiến Thịt gia cầm.

This website has been prepared for the purpose of the program which was financed in 2016-2019 from the European Union and the Republic of Poland, as well as from the Poultry Meat Promotion Fund.