Bảo đảm an toàn

Chiến lược của Liên minh Châu Âu trong phạm vi an toàn thực phẩm liên quan đến cách nhìn nhận tổng thể các vấn đề sản xuất, phân phối và dùng thực phẩm, trong phạm vi của nó bao gồm chu kì sản xuất kín. Chiến lược này dựa vào ba yếu tố chính, tạo thành bởi:

  • Những đòi hỏi pháp lý trong phạm vi an toàn thực phẩm và thức ăn cho gia súc
  • Tư vấn khoa học
  • Các thủ tục kiểm tra

An toàn sản xuất cùng giám sát thường xuyên các quá trình bảo đảm độ an toàn cao là một trong những vấn đề mấu chốt liên quan với chu kì sản xuất gia cầm. Theo những quy định pháp luật hiện hành, tất cả các nhà sản xuất thịt gia cầm trên lãnh thổ EU có trách nhiệm chấp hành những tiêu chuẩn cao trong lĩnh vực chăn nuôi gia cầm. Các quá trình sản xuất diễn ra dưới sự giám sát thường xuyên của các cơ quan thú ý và được xác định chính xác trên từng giai đoạn- từ thức ăn, qua tình trạng tốt của gia cầm trên địa bàn nông trại, đến giết mổ, vận tải và đóng gói. Mỗi nông trại cũng có trách nhiệm ghi số sách liên quan đến:

  • Lịch sử đàn gia cầm
  • Các chất chống sâu bệnh
  • Các chất rửa và tẩy trùng các nhà xưởng và các thiết bị công nghệ

Để giữ an toàn và chất lượng thịt cao, trên địa bàn nông trại quy định những nguyên tắc nghiêm khắc kiểm soát tình trạng sức khỏe gia súc, trong đó:

  • Cấm hoàn toàn cho kháng sinh hay chất kích thích tăng trọng kháng sinh vào thức ăn cho gia súc
  • Cấm cho những chất gây ảnh hưởng tới giá trị giác quan và công nghệ của thịt vào thức ăn cho gia súc trong thời gian 3 tháng trước giết mổ
  • Khám nghiệm bắt buộc đàn gia cầm về vi khuẩn Salmonell trong vòng 3 tuần trước khi giết mổ

Những nguyên tắc an toàn khắt khe cũng được áp dụng ở các xí nghiệp trong phạm vi làm lạnh và đóng gói thịt gia cầm. Những hệ thống đóng gói, dựa trên đảm bảo những điều kiện vô trùng cùng với giảm thiểu sự tiếp cận của thịt với các yếu tố bên ngoài, bảo đảm nhận được sản phẩm chất lượng cao, với mùi vị tuyệt vời. Các quá trình này được kiểm tra bất thường và được thực hiện đúng theo những thủ tục liên minh hiện hành. Bảo đảm an toàn cuối cùng của sản phẩm được bán là nhãn hiệu, có đầy đủ thông tin về cả quá trình sản xuất – từ nước xuất xứ, hạn xử dụng, số thú y và lô hàng, đến cách đóng gói, hay những thông tin về điều kiện bảo quản.

Chấp hành những hình thức an toàn kể trên là sự bảo hành kiểm tra đầy đủ toàn bộ chu kì sản xuất gia cầm. Việc đưa vào áp dụng các hệ thống dựa trên tài liệu và nguyên tắc giám sát sức khỏe gia súc cho phép những nhà sản xuất và người tiêu dùng, nhận sản phẩm cao cấp, an toàn.

This website has been prepared for the purpose of the program which was financed in 2016-2019 from the European Union and the Republic of Poland, as well as from the Poultry Meat Promotion Fund.