gà - gia cầm châu âu

Thịt gà chất lượng cao đặc trưng bởi mầu hồng hoặc hồng nhạt, đồng thời độ pH trong phạm vi 5,8-6,0. Đo lường độ axit, bắt buộc trong hệ thống QAFP, được thực hiện 10 tiếng sau khi giết mổ, còn kết quả đạt được là khẳng định thêm đẳng cấp cao của sản phẩm được chào bán. Mùi thịt không được mạnh quá và trước hết phải gây cảm giác tươi. Là sản phẩm chất lượng cao, thỏa mãn những tiêu chuẩn sản xuất liên minh , thịt gà không được có những vết thâm tím, nước chảy ra quá nhiều, lông gà hay vết tiêm nước và các chất phụ gia.

Thịt gà chất lượng cao là nguồn chất đạm chất lượng cao. Chất đạm có trong thịt gà gồm có sáu axit amin, cùng với số lượng mỡ và natri không lớn. Thịt đó cũng là nguồn vitamin B3, vitamin B6, vitamin B7 và vitamin B12, và cả sắt và kẽm1.

Thịt gà chất lượng cao, có tiếng vì linh hoạt , dễ chế biến và ngon. Sau khi chế biến thịt mềm, ngon miệng , ròn và chứa giá trị dinh dưỡng cao.

Hệ thống QAFP bao gồm những phần thịt gà sau: ức gà không da và không xương, cả ức, một nửa ức, thịt thăn,lát thịt hay ức chia nhỏ thành miếng, cả con gà, cả ức hoặc chia cùng da với xương cùng ức với da và không xương, thịt thăn, chân, đùi, cẳng, nguyên cánh và chia nhỏ cùng với thịt từ ức, đùi, cẳng và cánh.

[1]Thịt và sản phẩm gia cầm-công nghệ, vệ sinh, chất lượngGrabowski T. Kijowski J., Nhà xuất bản WNT

This website has been prepared for the purpose of the program which was financed in 2016-2019 from the European Union and the Republic of Poland, as well as from the Poultry Meat Promotion Fund.