NGỖNG

Thịt ngỗng đặc trưng bởi màu da sáng cùng thịt màu đỏ hay đỏ sẫm đặc biệt, do cách cho gia súc ăn ảnh hưởng đến. Mua thịt ngỗng chất lượng cao, người tiêu dùng cũng có chắc chắn là thịt được mua không bị tiêm nước và các chất khác, còn độ pH, được đo sau 24 tiếng từ lúc giết mổ, là giữa 5,8 đén 6,0. Giá trị này khẳng định thêm đẳng cấp cao của sản phẩm. Thịt không được có những vết máu hay những khuyết điểm khác.

Trong trường hợp ngỗng tính chất đặc trưng là cách cho gia súc ăn. Ngỗng non ngày từ tuần đời đầu tiên đã được cấp tổ hợp thảo mộc xanh ngon, hay cỏ khô chất lượng cao. 3 tuần trước khi giết mổ nó được ăn yến mạch thoải mái, cái đó được cho là có những giá trị sinh học đặc biệt, điều đó có ảnh hưởng tốt đến mức độ ngon và giá trị dinh dưỡng của thịt có được. Bên cạnh hàng loạt những giá trị ẩm thực, thịt ngỗng chất lượng cao đặc thù bởi tỉ lệ chất đạm đáng kể cùng những axit mỡ chưa bão hòa dễ tiêu hóa, chẳng hạn omega-3 và omega-6, và cả axit CLA (axitt linoleic ). Thêm nữa, có nhiều vitamin và sắt3.

Sau khi chế biến thịt ngỗng chất lượng cao đặc trưng bởi thớ thịt nhẹ nhàng cùng với mùi vị rõ ràng.

Hệ thống QAFP bao gồm các phần thịt ngỗng tiểu mạch non Ba Lan: thịt cả con có da và xương, các thành phần thịt ngỗng với da và xương, các phần thịt ngỗng có da không xương và thịt ngỗng không xương không da.

[1] Vademecum Ngỗng, tác giả: Hiệp hội Đầu bếp Ba Lan, đăng trên trang www.polskagastronomia.com

This website has been prepared for the purpose of the program which was financed in 2016-2019 from the European Union and the Republic of Poland, as well as from the Poultry Meat Promotion Fund.