gà - gia cầm châu âu

Tiêu chuẩn sản xuất châu âu

Nền tảng hàng đầu của chính sách nông nghiệp ở Liên minh Châu Âu là bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng trong dây chuyền nông nghiệp-thực phẩm, bao gồm tất cả các giai đoạn sản xuất thực phẩm- từ trại chăn nuôi đến vận tải, giết mổ, đóng gói và tiêu dùng. Những nguyên tắc của chính sách dựa vào ba cột trụ chính:

  1. Bảo đảm để thực phẩm và thức ăn cho gia súc được an toàn và có chất lượng cao;
  2. Bảo đảm mức độ bảo vệ sức khỏe cao và tình trạng tốt của gia súc cùng với bảo vệ thực vật
  3. Bảo đảm thông tin chính xác và rõ ràng cho người tiêu dùng, trong đó về nguồn gốc, thành phần, hay cách bảo quản thực phẩm;

Dưới góc diện thực hiện những nền tảng đó, ngành gia cầm Châu Âu đặc thù bởi những nguyên tắc đặc biệt nghiêm khắc, dựa trên những đòi hỏi của chính sách nông nghiệp liên minh cùng những hệ thống được đưa vào trong phạm vi chính sách đó, hỗ trợ tiêu chuẩn hóa các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn. Một trong những yếu tố mấu chốt cho phép minh bạch hoàn toàn chuỗi sản xuất trên lãnh thổ EU là hệ thống bắt buộc xác định gia cầm cùng với sự kiểm tra thường xuyên từ phía cơ quan thú y, là những cái đảm bảo mức giám sát tương xứng trong sản xuất gia súc, kể từ khi quá trình là quả trứng.

ngỗng - gia cầm châu ÂuTiêu chuẩn hóa quá trình sản xuất trước hết liên quan đến các xí nghiệp gia cầm, và cũng liên quan đến cả những nguyên tắc chăn nuôi, cho ăn hay hồ sơ sổ sách liên quan với các xí nghiệp . Tất cả các xí nghiệp công nghiệp thực phẩm trên lãnh thổ EU có trách nhiệm đưa vào các giải pháp, trong đó những giải pháp có tiếng nhất là : Good Manufacture Practice (GMP), Good Hygiene Practice (GHP), Sanitary Performance Standards (SPS), Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), International Organization for Standarization (ISO).Thêm nữa, để cải tiến quản trị chất lượng và bảo đảm an toàn hoàn toàn , các nhà sản xuất tự áp dụng những hệ thống kiểm tra, ví dụ như hệ thống QAFP (Quality Assurance for Food Products). Cơ sở của các hệ thống là quản trị tổng thể chất lượng và các khía cạnh an toàn cùng với vệ sinh, và cả giám sát và kiểm tra thường xuyên dây chuyền sản xuất. Việc đưa các hệ thống đó vào trực tiếp có tác động đến các yếu tố của nông trại như: kiểm tra vệ sinh dịch tễ- vệ sinh trên mọi giai đoạn sản xuất, bảo đảm những điều kiện chăn nuôi thích hợp, như thông hơi và ánh sáng cùng với trang bị nước- thoát nước bẩn, chất lượng và độ sạch của những nguyên liệu và thành phần sản phẩm có sẵn được sử dụng , hay sự xác định những đe dọa an toàn thực phẩm có thể, cả kiểm tra chất lượng và nguồn gốc nguyên liệu. Những hệ thống chất lượng và tiêu chuẩn sản xuất được áp dụng trên lãnh thổ Liên minh Châu Âu, được hỗ trở bởi sự kiểm tra thường xuyên của cơ quan thú y, bảo đảm có thể xác định hoàn toàn mỗi lô gia cầm theo tiêu chí „ từ đồng ruộng đến bàn ăn” , đúng như sự minh bạch của các hệ thống sản xuất được chấp hành trên lãnh thổ các nước Liên minh.

Bên cạnh những quy định liên quan với cơ sở hạ tầng, chủ các nông trại có trách nhiệm quan tâm đến tình trạng tốt của gia súc trong suốt quá trình sản xuất, từ chấp hành nghiêm ngặt những nguyên tắc về nuôi chúng, thức ăn được sử dụng, giết mổ và vận tải. Các giai đoạn chăn nuôi cụ thể thực hiện trong những điều kiện vệ sinh đúng như tiêu chuẩn Liên minh đã được chấp nhận, trong đó gồm có

  • Cấm hoàn toàn cho vào thức ăn kháng sinh , hóc môn hay chất kích thích kháng sinh tăng trọng
  • Đối sử nhân đạo gia súc và đảm bảo cho chúng điều kiện chăn nuôi tốt, trong đó cung cấp thức ăn đủ chất và áp dụng những nguyên tắc vệ sinh nghiêm khắc bên trong nông trại
  • Hợp lí hóa thời gian vận tải gia súc đến lò mổ, điều đó cho phép giảm sự căng thẳng trước giết mổ
  • Kiểm tra thường xuyên tình trạng tốt của gia súc cùng hồ sơ sổ sách liên quan đến mỗi giai đoạn chăn nuôi.

Hệ thống đóng gói kín và dán mác hiệu sản phẩm nguồn gốc từ EU là bảo hành thêm việc cung cấp cho người tiêu dùng thịt chất lượng cao. Nhờ áp dụng cách đóng gói chân không hoặc công nghệ MAP, giới hạn được sự tiếp xúc với vi sinh trùng, cho phép kéo dài hạn sử dụng mà không cần thêm chất bảo quản và vẫn giữ được cấu trúc và mùi vị của thịt.

gà - gia cầm châu âuTrong trường hợp vận tải đường xa thì quá trình làm lạnh thích hợp là bảo đảm độ tươi và chất lượng thực phẩm của thịt. Tất cả các quá trình diễn ra trong môi trường làm giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc với vi trùng và ô nhiễm. Tiếp theo nhãn mác ở trên bao bì thịt sản xuất trên lãnh thổ EU, cung cấp cho người mua hàng loạt thông tin về quá trình và điều kiện sản xuất, hay kiểm tra thú y. Chỉ có sản phẩm đã được chuẩn bị như vậy mới đưa ra bán. Trong trường hợp gia cầm được sản xuất trong hệ thống QAFP, nó được đóng gói kín trong bao bì đổi mới loại MAP (tiếng Anh. Modified Atmosphere Packaging), còn người tiêu dùng có thể nhận ra sản phẩm như thế này nhờ logo của hệ thống QAFP có trên bao bì.

Theo tiêu chuẩn sản xuất Châu Âu, người mua phải luôn nhận được sản phẩm ổn định chất lượng cao. Nhờ việc đồng nhất cấc nguyên tắc và sự minh bạch các quá trình trong cả dây chuyền sản xuất, người mua có sự bảo đảm an toàn sản xuất và có thông tin đầy đủ về nguồn gốc của nó. Khi chọn gia cầm đánh dấu logo của hệ thống chất lượng QAFP, có thể có chắc chắn là nhà sản xuất đã quan tâm đến tiêu chuẩn cao và đã đưa vào những nguyên tắc bảo đảm chất lượng cao trong cả dây chuyền sản xuất.

This website has been prepared for the purpose of the program which was financed in 2016-2019 from the European Union and the Republic of Poland, as well as from the Poultry Meat Promotion Fund.