Từ đồng ruộng đến bàn ăn

Ý tưởng giữ an toàn thực phẩm „từ đồng ruộng đến bằn ăn”, như định hướng chiến lược của những hoạt động của EU, là đáp ứng những mong đợi của những người tiêu dùng hiện nay, họ càng ngày càng hay tìm những sản phẩm chất lượng cao , bảo đảm đầy đủ những tiêu chuẩn sản xuất và tình trạng tốt của gia súc trong cả quá trình chăn nuôi. Ý tưởng này , hiện nay cũng là cơ sở hoạt động của hệ thống sản xuất thịt gia cầm ở Liên minh Châu Âu, dựa vào sự tích cực của tất cả các thành viên trong dây chuyền thực phẩm- từ kiểm tra nguồn gốc gia súc cùng với cho ăn đúng tiêu chuẩn , đến giết mổ, và cả đóng gói và vận tải. Trên những nền tảng minh bạch hoàn toàn các giai đoạn sản xuất, trên toàn bộ lãnh thổ Liên Minh Châu Âu việc kiểm tra an toàn thực phẩm, các hệ thống và quy định pháp lý đã được đưa vào, mà mục đích của nó là theo dõi liên tục những nguy cơ có thể có. Nhiệm vụ đó thực hiện bởi các hệ thống, trong đó là hệ thống HACCP (Phân tích mối nguy và Điểm kiểm soát trọng yếu) cho phép xác địch hoàn toàn quá trình sản xuất. Ngoài ra số lô hàng trên bao bì thịt cho phép theo dõi cả chặng đường của sản phẩm. Triết lí „ từ đồng ruộng đến bàn ăn” là chiến lược tổng thể an toàn thực phẩm, bảo đảm cho người mua cuối cùng có được sản phẩm an toàn giá trị đầy đủ.

Liên quan đến những nguyên tắc được biên soạn tập trung xung quanh ý tưởng „ từ đồng ruộng đến bàn ăn”, thì có thể chia những quy định về nguyên tắc giết mổ, mổ xẻ, chế biến và bảo quản gia cầm trên lãnh thổ Liên minh Châu Âu cùng những nguyên tắc thực hành tốt sản xuất-vệ sinh, thành các lĩnh vực:

  • Nguyên liệu –sự giám sát liên tục của bác sĩ thú y cùng những cơ quan thú y độc lập, theo dõi thường xuyên việc chấp hành trách nhiệm trong lĩnh vực vệ sinh và thức ăn cho gia súc, kiểm tra các xí nghiệp, từ lúc chọn gia súc, đến giám sát sản xuất thức ăn cho gia súc, hay việc chữa bệnh được áp dụng khi xuất hiện bệnh.
  • Đồng bộ hệ thống kiểm tra – những quy định kĩ thuật và dịch tễ-vệ sinh xác định điều kiện sản xuất và cơ sở hạ tầng nói chung của xí nghiệp, dựa vào những hệ thống tiêu chuẩn chất lượng phức tạp, như HACCP, GMP, GHP, SPS, ISO cho phép giữ những điều kiện dịch tễ- vệ sinh khắt khe trên địa bàn xí nghiệp, theo dõi chính xác các giai đoạn sản xuất cụ thể, và cả việc phát hiện và loại bỏ mối nguy có thể có trong cả quá trình;
  • Tình trạng tốt của gia súc – những điều kiện chung và các thông số xác định chính xác mật độ gia cầm trên một mặt bằng, khả năng tiếp cận máng ăn, máng uống, thông hơi thích hợp, dựa trên những nguyên tắc kiểm tra tình trạng sức khỏe trên mỗi giai đoạn sản xuất.
  • Vận tải, điều kiện giết mổ cùng mổ xẻ – những giải pháp trong phạm vi vận tải và giữ gia súc trong lò mổ cùng những nguyên tắc giết mổ gia cầm, trong đó: trách nhiệm rút ngắn thời gian vận tải gia súc ngăn ngừa tổn thương có thể và sốc trước khi bị giết mổ, bảo đảm phương tiện vận tải thích hợp để chở gia súc, thỏa mãn những điều kiện khắt khe giết mổ đúng như những hệ thống kiểm tra vệ sinh quy định, tiến hành khám nghiệm thú y đàn gia cầm trước khi giết mổ và thịt gia cầm sau khi giết mổ.
  • Điều kiện đóng gói vô trùng và dán nhãn thịt gia cầm, dựa trên sự giới hạn mức độ tiếp cận trực tiếp thịt với không khí và bảo vệ trước nhưng ô nhiễm cơ học và vi sinh bên ngoài, cũng như đưa toàn bộ thông tin về toàn bộ quá trình sản xuất lên nhãn hiệu.
  • Phân phối và bán tập trung vào việc cung cấp cho người tiêu dùng cuối cùng thịt được làm lạnh, bảo quản trong nhiệt độ thích hợp, đúng như chỉ dẫn có trên nhãn hiệu.

Theo nền tảng được biên soạn của ý tưởng „từ đồng ruộng đến bàn ăn”, các nhà sản xuất có trách nhiệm áp dụng những hệ thống quản trị an toàn thực phẩm trên toàn bộ dây chuyền thực phẩm, điều đó cho phép xác định từng thành viên của dây chuyền trên mỗi giai đoạn tạo ra sản phẩm.

Những hoạt động tập trung quanh quá trình sản xuất được hỗ trợ liên tục qua những hoạt động hỗ trợ thực hiện từ trung ương, như : dự án đào tạo cho người tiêu dùng và nhà sản xuất trên lãnh thổ EU, khám nghiệm và những hoạt động trong lĩnh vực an toàn thực phẩm tiến hành bởi Ủy ban Châu Âu về An toàn Thực phẩm (EFSA), những chương trình dành cho lĩnh vực vệ sinh, hay kiểm tra trên lãnh thổ các nước Liên minh.Qua những kiểm duyệt an toàn thực phẩm, các nhà sản xuất và chính quyền có chắc chắn việc thực hiện đến cùng nền tảng chính sách „từ đồng ruộng đến bàn ăn”.

Sản xuất thực phẩm „từ đồng ruộng đến bàn ăn” cũng là nền tảng cho nhiều hệ thống chất lượng địa phương được đưa vào trên địa bàn Liên Minh. Hệ thống QAFP cũng nằm trong nhóm này, nó bảo đảm cho người tiêu dùng rằng nhà sản xuất thịt gia cầm được đánh dấu bằng hệ thống chất lượng này, đã thỏa mãn hàng loạt những đòi hỏi khắt khe, bảo đảm chất lượng cao, thớ thịt thích hợp và hàng loạt giá trị khẩu vị của sản phẩm cuối cùng.

This website has been prepared for the purpose of the program which was financed in 2016-2019 from the European Union and the Republic of Poland, as well as from the Poultry Meat Promotion Fund.