Bảo đảm chất lượng

Chất lượng cao của thịt gia cầm, dựa trên an toàn và những tiêu chuẩn khắt khe, là điều hàng đầu trong việc kiến trúc nền tảng của hệ thống QAFP. Theo trách nhiệm bảo đảm giữ tiêu chuẩn, mỗi mắt xích dây chuyền sản xuất có trách nhiệm thỏa mãn tất cả những đòi hỏi chất lượng có trong hệ thống. Trong những yếu tố bảo đảm được duy trì hoạt động ổn định, ở mức độ cao có thể phân biệt được:

  • Hậu trường cơ bản của hệ thống QAFP–nhóm chuyên gia chuyên ngành được lựa chọn đã tham gia trong việc sáng tạo thiết kế , những người đó đã biên soạn nền tảng của nó và những quy định đồng thuận với các tiêu chuẩn hiện hành của Liên minh Châu Âu, các thủ tục sản xuất gia cầm hiện hành cùng những mong đợi của người tiêu dùng thời đại nay.
  • Quá trình cấp chứng chỉ phức tạp–hệ thống có tính chất mở, điều đó có nghĩa là các công ty tự nguyện quyết định và có ý thức chấp nhận sự cố gắng chấp hành những tiêu chuẩn chất lượng (trừ những đòi hỏi nội địa và liên minh hiện hành). Mỗi nhà sản xuất có trách nhiệm trải qua quá trình cấp chứng chỉ và kiểm tra đòi hỏi sự đồng nhất cho tất cả các nhà sản xuất.
  • Thông số chất lượng mỗi sản phẩm có logo QAFP bị kiểm duyệt cấp chứng chỉ bởi cơ quan kiểm tra độc lập ít nhất một lần một năm
  • Những nguyên tắc khắt khe quy định trên mỗi giai đoạn sản xuất – nuôi và vỗ béo, và cả sản xuất sản phẩm, đóng gói, ghi nhãn, phân phối và bán sản phẩm với logo QAFP chỉ diễn ra ở những trang trại đã nhận chứng chỉ, khẳng định hoàn thành trách nhiệm đưa vào áp dụng những tiêu chuẩn khắt khe trên mỗi giai đoạn sản xuất.
  • Những nguyên tắc khắt khe về chất cho thêm vào thức ăn cho gia súc và thịt – một trong những nền tảng mấu chốt của chứng chỉ QAFP là cấm cho vào thức ăn cho gia súc kháng sinh, hóc môn và chất kích thích tăng trọng, và cả tiêm nước và những chất khác cho vào thịt.
  • Hệ thống kiểm tra – những nhà sản xuất bị kiểm tra đều đặn và bị kiểm duyệt bắt buộc. Kết quả kiểm tra được ghi sổ sách cẩn thận và phân tích chính xác. Mọi sai lệch so với tiêu chuẩn, dù nhỏ nhất, sẽ loại trừ sản phẩm cuối cùng và tước mác hiệu QAFP của sản phẩm.
  • Minh bạch hoàn toàn sản xuất – một trong những nền tảng chính của hệ thống QAFP là hoàn toàn minh bạch–trên tất cả các giai đoạn sản xuất „ từ đồng ruộng đến bàn ăn” , điều đó không cho phép những nhà sản xuất bỏ qua hay tránh thực hiện những tiêu chuẩn được lựa chọn.
  • Trách nhiệm của sản phẩm cuối cùng ổn định, chất lượng cao – cột trụ của hệ thống QAFP là đưa đến cho người tiêu dùng sản phẩm ổn dịnh, an toàn, đặc trưng bởi những giá trị mùi vị đặc biệt

This website has been prepared for the purpose of the program which was financed in 2016-2019 from the European Union and the Republic of Poland, as well as from the Poultry Meat Promotion Fund.