Ai được nhận mác hiệu qafp

Hệ thống QAFP có cơ cấu mở, còn việc theo những hoạt động cấp chứng chỉ là tự nguyện và chỉ phụ thuộc vào quyết định của từng xí nghiệp sản xuất, nhà chăn nuôi hay phân phối. Nguyện vọng có chứng chỉ QAFP gắn với việc cần thiết phải trải qua quá trình cấp chứng chỉ bắt buộc, gồm hàng loạt những chỉ hướng và tiêu chuẩn, liên quan với những giai đoạn sản xuất cụ thể cùng sự cần thiết báo cáo đều đặn những tiến độ và hiện trạng của công ty.

Ngay từ giai đoạn đăng kí vào chương trình, các nhà sản xuất đã phải trình bày tài liệu chi tiết của xí nghiệp và hoạt động của mình. Sau khi kí hợp đồng với các đơn vị chịu trách nhiệm chấp hành các tiêu chuẩn QAFP, nhà sản xuất có trách nhiệm tiến hành những hoạt động khẳng định đưa vào áp dụng những tiêu chuẩn khắt khe , trong những mặt như:

  • Tình trạng tốt của gia súc, trong đó cho súc vật ăn và điều kiện chăn nuôi đúng
  • Cơ sở hạ tầng cho gia cầm, chẳng hạn thông hơi thích hợp và ánh sáng nhà xưởng
  • Những quy định vệ sinh và dịch tễ khắt khe trong quá trình giết mổ, pha cắt và chế biến gia cầm.
  • Vận tải dựa vào đảm bảo tình trạng tốt trại chăn nuôi và thỏa mãn những đòi hỏi kĩ thuật xe cộ.
  • Phương pháp đóng gói hiện đại và vô trùng cùng ghi nhãn hiệu chi tiết thịt.
  • Những điều kiện lưu kho và bán sản phẩm có sẵn.

Yếu tố gắn liền của quá trình cấp chứng chỉ là sự giám sát đều đặn của bác sĩ thú y, người có trách nhiệm thực hiện kiểm tra trong mỗi lĩnh vực sản xuất. Hệ thống bảo đảm việc kiểm tra trung thực các nhà sản xuất trong tất cả các mắt xích dây chuyền sản xuất – từ đồng ruộng đến bàn ăn, còn sự sai lệch những đòi hỏi đã xác định sẽ gắn với sự kết thúc quá trình cấp chứng chỉ hay bị mất quyền sử dụng nhãn hiệu của hệ thống QAFP.

Nhằm mục đích giữ đều đặn những tiêu chuẩn sản xuất cao, các đơn vị muốn xin chứng chỉ QAFP, có trách nhiệm ghi số sách chi tiết về sản xuất và đồng ý tiến hành kiểm tra và kiểm duyệt thường xuyên, do cơ quan cấp chứng chỉ thực hiện.Kết quả của quá trình cấp chứng chỉ là được giấy chứng nhận thích hợp và thỏa thuận với Hội đồng Gia Cầm Quốc gia về việc dùng kí hiệu QAFP.

This website has been prepared for the purpose of the program which was financed in 2016-2019 from the European Union and the Republic of Poland, as well as from the Poultry Meat Promotion Fund.