QAFP LÀ GÌ

gia cầm ngon vị - QAFP

QAFP, tức là Hệ thống bảo đảm chất lượng thực phẩm chuyên ngành nó bao gồm những loại sản phẩm chương trình chất lượng thực phẩm được sáng tạo năm 2009. Sự hình thành hệ thống là hiệu quả của sự phát triển ngành thịt, quan sát những xu hướng thị trường mới cùng với đáp ứng với đòi hỏi ngày càng cao của người tiêu dùng thời đại nay với ngành thực phẩm. QAFP thực hiện phương án liên minh hoàn toàn minh bạch dây chuyền sản xuất, dựa trên những tiêu chuẩn khắt khe và ra sản phẩm ổn định, đặc trưng bởi chất lượng cao và những giá trị mùi vị.

Những công việc đầu tiên cho biên soạn chuyên ngành gia cầm cho hệ thống QAFP đã bắt đầu trong năm 2010 theo sáng kiến của Hội đồng Gia Cầm quốc gia – Liên hiệp kinh tế (KRD-IG), mà trong nhiệm vụ của mình có , chẳng hạn mô phỏng tiến bộ trong chăn nuôi và chất lượng các quá trình chăn nuôi-sản xuất trong ngành gia cầm. Những giả định của nó đã được biên soạn bởi các chuyên gia từ những cơ sở khoa học hàng đầu ở Ba Lan (đó là từ Trường Đại học Kinh tế Nông thôn ở Vác-sa-va, Viện Kĩ thuật chăn nuôi ở Krakow và Trường Đại học tổng hợp Warmińsko-Mazurskiego ở Olsztyn). Trong biên soạn của hệ thống QAFP các chuyên gia chuyên nghành cũng tham gia, trong đó có đội ngũ khoa học của trường đại học tổng hợp Warmińsko-Mazurskiego ở Olsztyn và Viện Kĩ thuật chăn nuôi của Viện Nghiên cứu Quốc gia – Cơ sở Nghiên cứu ở Kołuda Wielka, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng với những chuyên gia về việc chất lượng của những xí nghiệp gia cầm lựa chọn. Chương trình đã được chính thức phê chuẩn tháng một năm 2011.

Cơ sở sáng tạo hệ thống Bảo đảm chất lượng thực phẩm QAFP ( tiếng AnhQuality Assurance for Food Products) là những nền tảng dựa trên hai ý tưởng tiến hành sản xuất gia cầm:

  • Được thực hiện ở Liên minh Châu Âu triết lí sản xuất thực phẩm „từ đồng ruộng đến bàn ăn”, bảo đảm cung cấp cho người tiêu dùng sản phẩm chất lượng cao với giá trị khẩu vị đặc biệt;
  • Giám sát liên tục của bác sĩ thú y trên mỗi giai đoạn sản xuất gia cầm.

Hệ thống QAFP bao gồm ba nhóm sản phẩm: thịt cả con, các bộ phận và thịt từ ức gà, thịt gà tây cả con, các bộ phận và thịt từ ức gà tây và thịt ngỗng cả con và các phần thịt ngỗng mạch non Ba Lan. Tất cả các giai đoạn sản xuất phải theo những đòi hỏi , bắt đầu từ chăn nuôi, cho gia súc ăn và các điều kiện chăn nuôi chúng, qua giết mổ, xẻ thịt, chế biến, vận tải, bảo quản và đóng gói, đến lưu kho và cuối cùng là bán. Thỏa mãn các hạng mục của hệ thống QAFP khẳng định việc giữ chất lượng và an toàn trên mỗi mắt xích của dây chuyền thực phẩm.

Nhãn hiệu chất lượng QAFP bảo đảm cho người tiêu dùng là trong cả quá trình sản xuất tuyệt đối bắt buộc cấm áp dụng chất kháng sinh gây tăng trưởng và hóc môn, còn thịt không bị tiêm hay đưa chất phụ gia vào. Hệ thống đặc biệt nhấn mạnh vào vấn đề tình trạng tốt của gia súc, cơ sở hạ tầng sản xuất thích hợp, bảo đảm giám sát thú y thường xuyên, và giữ vệ sinh cao công việc của con người, thiết bị kĩ thuật và xe cộ trong cả quá trình sản xuất. Trong phạm vi những đòi hỏi của QAFP, những nguyên tắc về đóng gói thịt đóng một vai trò đặc biệt quan trọng. Sự đồng nhất các nguyên tắc thông qua việc xác định những điều kiện thích hợp và kiểm tra thường xuyên là rất quan trọng trong việc có được sản phẩm đẳng cấp cao. Đóng gói kiểu MAP là những kĩ thuật được khuyến khích, nó giảm thiểu sự phát triển vi sinh trùng, đồng thời giữ hương vị và chất lượng thịt đồng thời kéo dài hạn sử dụng. Quá trình dán nhãn hiệu có ý nghĩa cung cấp cho người mua cuối cùng thông tin chi tiết về tất cả các giai đoạn sản xuất.

Những người sáng tạo chương trình đã quan tâm để những đặc thù của sản phẩm với logo QAFP hoàn toàn ổn định, điều đó có nghĩa là người mua được chắc chắn là sản phẩm thỏa mãn những tiêu chuẩn khắt khe như nhau và sẽ luôn có những đặc tính đặc thù như thế. Để giữ những tiêu chuẩn đó đòi hỏi kiểm tra định kì và kiểm duyệt chi tiết, những điều đó bắt buộc đối với tất cả các công ty xin hoặc đã có chứng chỉ QAFP

Đối với người tiêu dùng cuối cùng, sản phẩm với nhãn hiệu QAFP là bảo đảm mua thị tươi, đặc thù bởi những giá trị mùi vị đặc biệt, đồng thời giữ được các tính chất và thành phần dinh dưỡng. Ưu điểm thêm là sự đảm bảo chắc chắn rằng, quá trình sản xuất đã tiến hành theo những tiêu chuẩn khắt khe, còn thịt thỏa mãn tất cả những tiêu chuẩn an toàn.

This website has been prepared for the purpose of the program which was financed in 2016-2019 from the European Union and the Republic of Poland, as well as from the Poultry Meat Promotion Fund.