Những dữ liệu hiện hành

Liên minh Châu Âu là một trong những nhà sản xuất và xuất khẩu lớn nhất trên thế giới thịt gia cầm. Vị trí cao trong khái niệm toàn cầu là kết quả của việc tái tổ chức và phát triển nhiều năm của nghành này, được tiến hành dựa vào việc áp dụng và giữ tiêu chuẩn cao cùng các hệ thống sản xuất đồng bộ, trên toàn lãnh thổ Liên minh. Những cải cách đó có tác động trực tiếp đến sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu thịt gia cầm Châu âu, cũng như chất lượng cao sản phẩm cùng mức độ hài lòng của người tiêu dùng cuối cùng

Những bằng chứng khẳng định sự tích cực của ngành gia cầm Châu Âu là những dữ liệu thống kê hiện nay. Trong năm 2017 mức sản xuất thịt gia cầm , so với năm 2016, đã tăng khoảng 1%, mặc dù tình huống khó khăn liên quan với xuất hiện ổ bệnh cúm gà gây bệnh cao ở EU giữa năm 2016 và 2017. Theo dự đoán của Hội đồng Châu Âu xu hướng này cũng tiếp tục giữ trong năm tiếp theo, vẫn ở mức tăng ổn định trên 1%. Kết quả giống như thế đã đạt được trong lĩnh vực xuất khẩu thịt gia cầm từ Liên minh Châu Âu. Trong năm 2017 mức tăng trưởng xuất khẩu cũng là 1%, đạt mức 1,663 triệu tấn. Sự quan tâm đặc biệt thịt gia cầm nguồn gốc từ các nước liên minh có thể thấy ở các nước Trung Cận đông, Châu Á và Châu Phi Hạ Sahara. Theo chẩn đoán của Hội đồng Châu Âu, nhu cầu thế giới gia cầm nguồn gốc từ các nước liên minh sẽ ghi nhận sự tăng trưởng thành công 4

Mô tả đồ thị 4.14: Độ tích cực phát triển của thị trường gia cầm Châu Âu

Nguồn: EU Agricultural Outlook for the Agricultural Markets and Income 2017-2030

Mô tả bảng: Mức xuất khẩu gia cầm ở Liên minh Châu ÂU

Nguồn: Eurostat, DG Agri Dashboard: poultry meat

Mô tả đồ thị: Những nhà sản xuất mấu chốt của thi trường gia cầm Liên minh Châu Âu

Nguồn Źródło: Eurostat
Nguồn Źródło: DG AGRI Dashboard: poultry meat; ; last updated 11.04.2018

 

VIỆT NAM

Việt Nam là một trong những thị trường triển vọng nhất cho sự hợp tác với các nước Liên minh Châu Âu, ở đó chỉ trong năm 2016 ngành công nghiệp đã ghi nhận 7,5% tăng trưởng , còn GDP trên đầu người tăng 6,2%. Một quốc gia có 94,5 triệu dân chuyển biến sức tiêu thụ ngày càng lớn và mạnh hơn5. Việc kí kết hợp đồng về tự do thương mại áp dụng từ đầu năm 2018 giữa EU và Việt Nam cũng có ý nghĩa cho sự hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, nó gồm việc loại bỏ 99% tất cả các phi áp đặt lẫn nhau các giao dịch trong thời gian trên 10 năm cho EU và 7 năm cho Việt Nam6. Lưu ý đến sự phát triển mạnh mẽ, Việt Nam càng ngày càng trở thành thị trường xuất khẩu thú vị cho gia cầm. Vì lẽ mức tiêu thụ tăng nhanh và sản xuất nội địa phát triển chậm, hình thành bội nhu cầu , mà nó càng có thể trở thành khả năng cho những doanh nghiệp Châu Âu cạnh tranh. Theo dự tính của OECD thì sử dụng thịt gia cầm ở Việt nam sẽ tăng từ 14,4 kh/một người trong năm 2016 đến trên 17,6 kg/ một người trong năm 2025. Nếu như mức độ tăng trưởng tiêu thụ hàng năm do OECD dự tính trong thời gian mười năm sắp đến là 4% một năm, thì sản xuất nội địa sẽ tăng trung bình ở tốc độ không đầy 2%. Điều đó có nghĩa là phần nhu cầu còn lại sẽ phải thỏa mãn từ việc nhập khẩu đang tăng, mà tốc độ tăng hàng năm dự đoán là ít nhất 5% trong vòng 10 năm tiếp theo.

Mô tả bảng: Mức xuất khẩu gia cầm từ Liên minh Châu Âu sang Việt Nam trong những năm 2015-2017

Nguồn Źródło: http://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm

 

Mô tả biểu đồ: Dự đoán sản xuất, nhập khẩu và tiêu dùng gia cầm ở Việt nam đến năm 2021

Nguồn Źródła: USDA, Economic Research Service 2012 International , prognozy długookresowe do 2021; USDA, Foreign Agricultural Service, oficjalne szacunki USDA; Vietnamnet Business.

TRUNG QUỐC

Nền kinh tế Trung Quốc là một trong những nề kinh tế đang phát triển nhanh nhất thế giới, với tốc độ tăng trưởng GDP 7,5-9%. Nhờ thế GDP trên đầu người tăng từ năm 2006 đến 2017 từ mức 2111 USD đến 8583 USD, với dự đoán theo Trading Economics đến mức 12543 USD trong năm 20217. Những thay đổi mạnh dân số- tăng dân số và tốc độ đô thị hóa, và cả sự tăng thu nhập, phát triển vận tải và thương mại, có ảnh hưởng đến tăng cường hợp tác quốc tế, trong đó có lĩnh vực trao đổi thương mại trong ngành thịt gia cầm.

Theo những phỏng đoán của Bọ Nông nghiệp Mỹ USDA, sau sự đi xuống của sản xuất gia cầm trong năm 2017, sản xuất thịt gia cầm ở Trung Quóc trong năm 2018 sẽ tăng thêm 700 nghìn tấn và sẽ là 11,7 triệu tấn. Tiêu dùng gia cầm ở Trung Quốc sẽ tăng trong năm 2018 nhờ sự dành lại lòng tin của người tiêu dùng vào gia cầm nội địa. Tuy vậy theo dự đoán của USDA,nhập khẩu thịt gia cầm vào Trung Quốc giảm đi 300 nghìn tấn vì liên quan với việc giảm đi lượng cấp hàng từ nhà xuất khẩu lớn nhất, tức là Brasil, nước này cung cấp 85% số lượng 8. Cũng vậy , khả năng xuất khẩu gia cầm từ các nước Liên minh Châu Âu vẫn chưa được giải tỏa. Việc đóng cửa thị trường Trung Quốc cho gia cầm châu âu liên quan với xuất hiện ổ cúm gà gây bệnh cao trên lục địa Châu Âu giữa năm 2016 và 2017. Tuy thế cái quan trọng là loại virus xuất hiện ở Châu Âu là loại khác với virus đã tấn công gia cầm ở Trung Quốc, vì lẽ đó nó không phải là nguy hiểm cho con người. Tuy vậy sau thời vụ này ở Liên minh Châu Âu đã ghi nhận ít hẳn ổ bệnh cúm gà, còn ở Ba Lan, là nhà cung cấp gia cầm lớn nhất sang Trung Quốc ở Châu Âu, ổ bệnh cuối cùng đã khẳng định vào tháng ba năm 2017.

Mô tả bảng : những nhà xuất khẩu gia cầm lớn nhất sang Trung Quốc

 

Mô tả bảng: Mức xuất khẩu gia cầm từ Liên minh Châu Âu sang Trung Quốc trong những năm 2015-2017

Nguồn Źródło: http://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm

 

HỒNG KONG

Mặc dù diện tích không lớn 1103 km vuông, Hồng kong được coi là hình mẫu nền kinh tế tự do, đặc trưng bởi sự luân chuyển thông tin, con người, hàng hóa và vốn tư bản thoải mái, ở đó dịch vụ chiếm 92% GDP. Hồng kong cũng là nút giao hậu cần và biển – nhà dẫn đầu trong vận tải hàng không quốc tế và là một trong những cảng container mấu chốt trên thế giới.

Dân số chung của Hồng kong áng chừng 7 triệu dân, có đặc điểm là hậu trường tiêu thụ mạnh. Ngành du lịch cũng phát triển mạnh, hiện nay có 15000 nhà hàng và tiệm ăn hoạt động, nơi chỉ riêng năm 2017 đã có 58,5 triệu người tới thăm. Do tình huống dân số phát triển cùng những điều kiện hấp dẫn tiến hành trao đổi thương mại, Hồng kong chủ yếu mạnh ở mặt bằng nhập khẩu hàng hóa thực phẩm. Tận 95% hàng thực phẩm nguồn gốc từ những nước khác, trong đó 90% để tiếp tục tái xuất khẩu9.

Nhu cầu thị trường cũng liên quan đến thịt gia cầm, mà lượng sử dụng trong năm 2017 trung bình là 39,7 kg một người. Hồng kong hiện nay đã là một trong những người mua gia cầm châu âu chủ chốt bên cạnh Ả Rập Xê Út và Ucraina. Theo dự tính của Hội đồng Châu Âu, tình huống này sẽ giữ nguyên trong khoảng thời gian 10 năm nữa9.Vấn đề quan trọng trong trường hợp thực hiện quan hệ thương mại giữa EU và Hồng kong là cơ quan thú y Hồng kong công nhận chia vùng trong việc cúm gà. Vì lẽ đó, trong trường hợp có ổ cúm gà gây bệnh cao ở EU, chính quyền Hồng kong không đóng cửa khả năng xuất khẩu từ cả nước, mà chỉ từ đơn vị hành chính xác định.

Mô tả bảng: mức xuất khẩu gia cầm từ Liên minh Châu Âu sang Hồng kong trong những năm 2015-2017

Nguồn Źródła: http://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm

CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP THỐNG NHẤT

Trao đổi thương mại đóng vai trò mấu chốt trong phát triển kinh tế của Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất. Trong quốc gia có khoảng 9 triệu dân, trong thành phần GDP thì xuất khẩu luôn là khoảng 70% , còn nhập khẩu trên 51%. Trong trường hợp hợp tác kinh tế với Liên minh Châu Âu, giá trị nhập khẩu từ khu vực EU lớn hơn xuất khẩu Emirate trên năm lần ( ví dụ trong năm 2016 xuất khẩu từ EU sang Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất là 45,8 tỉ Euro, nhập khẩu từ Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất là 9,2 tỉ Euro)

Thị trường gia cầm ở Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất chỉ ra xu hướng tăng đều không lớn. Trong năm 2017 sản xuất nội địa thịt gia cầm là 47.000 tấn, đó là tăng trưởng trên 2 phần trăm so với năm trước. Theo tính toán sơ bộ của Bộ Nông nghiệp Hoa kì thì sản xuất gia cầm trong năm 2018 sẽ ở mức tương tự như năm 2017, là vì không có kế hoạch mở mới hoặc mở rộng những nông trại hay xí nghiệp đã có. Trong khía cạnh đó, bảng hàng của những nhà sản xuất châu âu, thỏa mãn những đòi hỏi chất lượng của Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất, là đáp án cho nhu cầu trong lĩnh vực gia cầm. Mức nhập khẩu tổng thể ở Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất trong năm 2017 đạt mức khoảng 315.000 tấn, còn theo Bộ Nông nghiệp Hoa kỳ USAD thì trong năm 2018 tăng lên mức khoảng 370.000 tấn.

Trong bối cảnh tăng nhanh dân số, phát triển du lịch và lĩnh vực HORECA ( khách sạn-nhà hàng-ẩm thực) (gần 75% gia cầm nhập khẩu sử dụng trong ngạch ẩm thực), thì thị trường Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất là một trong những thị trường tiêu thụ hứa hẹn nhất cho thị gia cầm nhập khẩu11.

Mô tả bảng: Mức xuất khẩu gia cầm từ Liên minh Châu Âu sang Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất

Nguồn :http://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm

Nguồn sử dụng trên trang bìa:
  • http://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm
  • http://www.thepoultrysite.com/reports/?id=3934
  • https://www.msz.gov.pl/pl/p/zz_informatorekonomiczny_pl/azja/zea/
  • http://www.just-food.com/analysis/how-the-vietnam-eu-trade-deal-will-benefit-food-makers_id130845.aspx
  • http://www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomosci/prognozy-dla-rynku-drobiu-w-chinach-w-2016-r,125548.html
  • http://www.wetgiw.gov.pl
[1]Trình bày: EU Market Situation for Poultry. Committee for the Common Organisation of the Agricultural Markets, 22 March 2018
[2]Dữ liệu General Statistic Office of Vietnam
[3] Nguồn: Hội đồng Châu Âu
[4] Nguồn: Trading Economics
[5] Nguồn: USDA
[6] Nguồn: Hong Kong Tourism Board
[7] Agriculture, Fisheries and Conservation Department, The Goverment of the Hong Kong Special Administrative Region, Fresh Food Supply & Consumption – reference figures
[8] USDA Foreign Agricultural Service, United Arab Emirates: Poultry and Product Annual 2017

This website has been prepared for the purpose of the program which was financed in 2016-2019 from the European Union and the Republic of Poland, as well as from the Poultry Meat Promotion Fund.