Cuối tháng hai năm 2018, r. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã công bố hiệu chính Báo cáo trong đó có dự báo về gia cầm châu âu.1 Báo cáo đã chỉ ra là trong năm 2018 một lần tiếp theo chúng ta có thể mong đợi cả việc tăng trưởng sản xuất cũng như xuất khẩu. Nhập khẩu sẽ vẫn ở mức cũ ổn định, còn người tiêu dùng châu âu lại một năm tiếp tục càng đánh giá cao hơn những giá trị của gia cầm châu âu.

Một năm tiếp tục tăng trưởng sản xuất gia cầm châu âu

Trong năm 2018 những dự báo của Hoa kỳ phỏng đoán tiếp tục tăng trưởng sản xuất gia cầm ở EU- so với năm 2017- thêm 1 phầm trăm.Cái đó là sự tiếp tục kết quả tốt bất ngờ của năm 2017, khi mà sản xuất gia cầm châu âu tăng lên 2,5%, tức là cao hơn dự báo của các chuyên gia. Điều đó xảy ra chủ yếu nhờ những kỉ lục sản xuất tiếp theo của nước dẫn đầu trong Liên minh Châu Âu- tức là nhờ Ba Lan.

Gia cầm châu âu được đánh giá cao trên toàn thế giới

Theo những dự báo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ , trong năm 2018 nhập khẩu gia cầm sang Liên minh Châu Âu sẽ ở mức cũ ổn định. Tiếp theo, cũng như trong những năm trước sẽ tiếp tục tăng trưởng xuất khẩu, mặc dù những phong tỏa của một số quốc gia vẫn tiếp tục giữ vì liên quan đến việc xuất hiện ở một số nước liên minh ổ cúm có khả năng gây bệnh cao cho gia cầm. Trong năm 2017 xuất khẩu gia cầm châu âu sang các nước cận Sahara, như Ghana, Công gô, Liberia, hay Ga Bông tăng đáng kể. Cũng cần ghi nhận là người tiêu dùng Việt Nam càng ngày càng đánh giá cao hơn giá trị của gia cầm châu âu, trong đó có gia cầm sản xuất trong hệ thống QAFP (tiếng Anh. Quality Assurance for Food Products) – Trong năm 2017 xuất khẩu sang Việt Nam tăng lên 45% so với năm 2016. Có thể có hy vọng là việc tăng trưởng sự chú ý đến gia cầm châu âu một phần là thành quả của ba năm chiến dịch xúc tiến-thông tin tiến hành từ năm 2016 trên thị trường này dưới tên “ Gia cầm Châu âu-sức mạnh trong chất lượng”. Mục đích của chiến dịch là tiếp cận những giá trị của gia cầm châu âu sản xuất trong hệ thống QAFP, cho những nhà nhập khẩu, đại diện của các hệ thống thương mại, các cán bộ và những nhà phê bình, nghạch khách sạn-nhà hàng-ẩm thực “HoReCa”, cùng những nhà sản xuất và chế biến thịt gia cầm. Hiện nay đang tiếp tục năm thứ ba, là năm cuối của chiến dịch, được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu. Đối với nhà tổ chức – là liên hiệp chuyên nghành lớn nhất Ba Lan tập hợp các nhà chăn nuôi và sản xuất gia cầm – Hội đồng gia cầm quốc gia – Liên hiệp kinh tế , thì phần thưởng lớn nhất chắc chắn sẽ là tăng trưởng tiếp tục sự quan tâm thịt gia cầm châu âu sản xuất trong hệ thống QAFP, không chỉ trong năm 2018, mà còn trong những năm tiếp theo.

This website has been prepared for the purpose of the program which was financed in 2016-2019 from the European Union and the Republic of Poland, as well as from the Poultry Meat Promotion Fund.