Vào những ngày 25-27 tháng Tư năm 2017 ở thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 đã có một trong những sự kiện triển lãm lớn nhất trong khu vực này, đó là hội chợ Food&Hotel Việt Nam 2017. Trong sự kiện quan trọng như vậy tất nhiên không thể nào có thể thiếu được thịt gia cầm châu Âu – đã được lên kế hoạch trong phạm vi của năm thứ hai về chiến dịch „Gia cầm châu Âu – động lực của chất lượng” một loạt các sự kiện liên quan đến các hội chợ được tổ chức ở Việt Nam.

Nhiều khách tham quan đã có thời cơ được làm quen với các thông tin cụ thể về chất lượng cao của gia cầm châu Âu được sản xuất đúng với các quy chế của hệ thống chất lượng QAFP được các chuyên gia giới thiệu trong quầy hàng số AD5-01 trong hội chợ. Ngoài ra cũng đã có tổ chức các buổi hội thoại B2B với các đại diện của HoReCa, mạng lưới siêu thị, các nhà sản xuất, các nhà chế biến cùng với các nhà nhập khẩu đang hoạt động trên thị trường Việt Nam.

Các sự kiện mấu chốt trong kế hoạch của ban tổ chức chiến dịch trong phạm vi hội chợ sẽ là buổi hội thảo chuyên ngành có kế hoạch dự định vào ngày 24 tháng Tư và cùng với tiếp theo sau sẽ là buổi tiệc VIP.

Trong quá trình hội thảo, các khách mời sẽ có thời cơ được làm quen với các thông tin cụ thể về chiến dịch „Gia cầm châu Âu – động lực của chất lượng” được các chuyên gia mời tới giới thiệu. Ở đây cũng được trình bày đề tài về kế hoạch hoạt động trong phạm vi của chương trình, chất lượng gia cầm châu Âu cùng với các tiêu chuẩn của sản xuất trong hệ thống QAFP. Thời cơ tuyệt vời để trao đổi kinh nghiệm và thiết lập các quan hệ kinh doanh sẽ là buổi tiệc được bắt đầu sau buổi hội thảo, trong đó các khách mời như các đại diện của chính quyền, các nhà ngoại giao, các nhà kinh doanh, cũng như là các lãnh đạo của cơ quan thông tin. Trong suốt thời gian buổi tiệc các khách mời sẽ có thời cơ thưởng thức các món ăn của ẩm thực châu Âu được chế biến từ thịt gia cầm có chất lượng cao.

This website has been prepared for the purpose of the program which was financed in 2016-2019 from the European Union and the Republic of Poland, as well as from the Poultry Meat Promotion Fund.