Việt Nam là quốc gia có mức phát triển thu nhập mạnh để sử dụng. Sự tăng trưởng mức giầu có gắn liền với tăng trưởng tiêu thụ, trên thị trường thực phẩm điều đó trực tiếp chuyển thành chất lượng và giá trị những sản phẩm thực phẩm. Để ví dụ: theo ước tính của EU-Vietnam Business Network chi tiêu cho thực phẩm (loại Food, Beverages, Tobacco) tăng trưởng trong thời gian 2014 – 2019 thêm trên 50%, từ mức 517 EUR trong năm 2014 đến 778 EUR trong năm 2019 r. [1]

Kết quả tự nhiên của sự tăng trưởng mức giầu có là tăng phần thịt trong chễ độ ăng uống. Theo dữ liệu của USDA tổng sản xuẩt thịt bò, lợn và gia cầm ở Việt Nam trong năm 2017 là 5,1 mln ton. [2]. Tuy nhiên loại thịt duy nhất mà tiêu thụ được đáp ứng bởi sản xuất nội địa là thịt lợn. Trong trường hợp thịt gia cầm, mặc dù mức tăng trưởng sản xuất đáng kể 68% trong những năm 2010-2017[3], vẫn tồn tại nhu cầu cao với sản phẩm xuất xứ từ nhập khẩu. Theo thông số của OECD-FAO, trong những năm 2018-2027 tiêu thụ gia cầm ở Việt Nam sẽ tăng thêm 36%, trong khi sản xuất tăng 25%.[4] . Điều đó tạo ra thêm khoảng trống tiêu thụ, mà nó sẽ được đáp ứng bởi gia cầm sản xuất ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Sự tăng trưởng mức giầu có của xã hội Việt Nam làm tăng sự quan tâm đến những sản phẩm premium, trong đó có thực phẩm nhập từ Châu Âu. Lợi ich thêm của những thực phẩm nhập từ các nước EU có thể trở thành nhãn hiệu chất lượng, ví dụ như nhãn hiệu Quality Assurance for Food Products (QAFP), mà gia cầm chất lượng cao đã được kí hiệu.

UE-28 là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, với thị phần trong tổng giá trị nhập khẩu bằng 6%.[5] Vị trí của Việt Nam là nhà nhập khẩu gia cầm châu âu tăng mạnh – tại thời điểm hiện tại quốc gia này là đối tác thương mại thứ bẩy trong hạng mục tầm cỡ. Trong thời kì từ tháng một đến tháng chin 2018 , theo thông số của Ủy ban Châu Âu [6] đã ghi nhận tận 63% tăng trưởng mức xuất khẩu sang thị trường Việt Nam từ các quốc gia Liên Minh, đó là kỉ lục trong mười nhà nhập khẩu dẫn đầu. Trong năm 2018 nhập khẩu gia cầm từ Liên minh Châu Âu chắc sẽ đạt 85.000 tấn, đồng thời ghi nhận sự tăng trưởng bốn lần trong vòng 5 năm[7] gần nhất.

Gia cầm xuất xứ từ Liên minh Châu Âu , kí hiệu bằng nhãn hiệu chất lượng QAFP , thâm nhập tuyệt vời vào xu hướng và mong đợi của người tiêu dùng trên thị trường từng bước càng ngày càng giàu có hơn.

Chất lượng cao, sự ổn định vi sinh và an toàn của nó ngoài giá cả càng ngày càng trở thành yếu tố lựa chọn quan trọng hơn- đối với cả những nhà phân phối, cũng như người tiêu dùng cuối cùng – và tất cả chỉ ra là vai trò của Liên minh Châu Âu với tư cách đối tác thương mại của Việt Nam trong phạm vi những sản phẩm gia cầm trong những năm tiếp theo sẽ tăng.

[1] EVBN Research Report Agrobusiness: The Meat Sector in Vietnam, 2016

[2] GAIN Report Number: VM8019, 4.12.2018

[3] General Statistics Office of Vietnam

[4] opracowanie własne na podstawie danych OECD-FAO Agricultural Outlook 2018-2027

[5] EVBN Research Report Agrobusiness: The Meat Sector in Vietnam,2016

[6] European Commission, EU market situation for Poultry, , 13.12.2018

[7] Wyliczenia KRD-IG na podstawie danych, European Commission, EU market situation for Poultry, 13.12.2018

This website has been prepared for the purpose of the program which was financed in 2016-2019 from the European Union and the Republic of Poland, as well as from the Poultry Meat Promotion Fund.