Gia cầm châu âu ngày càng phổ thông hơn ở Việt Nam. Theo những dữ liệu từ Eurostat[1], trong năm 2017 xuất khẩu thịt gia cầm liên minh đã tăng tận 46% so với năm 2016 và là gần 52 nghìn tấn. Những nhà xuất khẩu lớn nhất là Hà lan, Ba Lan và Tây ban Nha.

Các đại biểu đại diện tham dự sứ mệnh kinh tế từ Việt Nam sang Ba Lan – là nhà sản xuất thịt gia cầm lớn nhất ở Châu Âu[2], đồng thời là nhà tổ chức chiến dịch ba năm xúc tiến-thông tin „ Gia cầm Châu ÂU- sức mạnh trong chất lượng”, sẽ có thể tìm hiểu về lí thuyết và trong thực tế về những giá trị của gia cầm châu âu mang nhãn hiệu chất lượng QAFP (Quality Assurance for Food Products). Những nhà nhập khẩu, mua buôn và phân phối gia cầm tiềm năng, và cả đại diện của các tổ chức chuyên ngành cùng những nhà phê bình hàng đầu là các thành viên chuyến đi sẽ diễn ra vào các ngày từ mùng 7 đến 11 tháng mười một,. Các vị khách từ Việt Nam sẽ có cơ hội thăm quan Xí Nghiệp Thử nghiệm ở Kołuda Wielka, ở đó được chăn nuôi loại ngỗng đặc biệt – Ngỗng Trắng Kołuda – được đánh giá cao bởi những người tiêu dùng trên toàn thế giới không chỉ vì giá trị mùi vị đặc biệt, mà còn cả giá trị dinh dưỡng của thịt.

Điểm quan trọng của sứ mệnh sẽ là cuộc hội thảo chuyên ngành dành cho việc hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Liên Minh Châu Âu trong phạm vi xuất khẩu gia cầm từ các nước liên minh. Nó được tổ chức ở Torun và sẽ là cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu những thông tìn về an toàn và chất lượng gia cầm sản xuất trong hệ thống QAFP cùng việc sản xuất gia cầm ở Liên minh Châu Âu và trao đổi thương mại với Việt Nam. Sau cuộc hội thảo đã có kế hoạch các cuộc gặp gỡ và đàm thoại riêng giữa các đại biểu phái đoàn và các thành viên của hội thảo cùng bữa ăn trưa cho tất cả các thành viên. Đã có kế hoạch biểu diễn ẩm thực cho quý khách từ Việt Nam, trong đó nhà đầu bếp của chiến dịch sẽ làm những món ăn từ gia cầm, trong đó có ngỗng mà chính bây giờ bắt đầu thời vụ ở Ba Lan.

„Tôi hy vọng rằng chiến dịch xúc tiến gia cầm châu âu đã được tiến hành gần ba năm trên thị trường trong đó có Việt Nam, trong một mức độ đã dẫn tới sự tăng trưởng nhận thức về các giá trị của gia cầm châu âu sản xuất trong hệ thống QAFP và đã ảnh hưởng đến sự tăng trưởng xuất khẩu sang thị trường Việt Nam. Tôi vui mừng là chúng tôi sẽ có cơ hội tiếp đón đại diện của các tầng lớp từ Việt Nam đúng vào thời điểm thật đặc biệt cho gia cầm, đó là tháng mười một – thời vụ cho món ngỗng ngon. Chúng tôi đã lên kế hoạch hàng loạt hấp dẫn với thịt ngỗng và tôi hy vọng là thịt đặc biệt ngon và giá trị này sẽ hợp khẩu vị quý khách” – Ông Łukasz Dominiak, Tổng Giám đốc Hội đồng Gia Cầm quốc gia – Liên hiệp kinh tế, liên hiệp chuyên ngành lớn nhất Ba Lan tập hợp các nhà chăn nuôi và sản xuất gia cầm, đồng thời là nhà tổ chức chiến dịch, nói.

Sự tăng xuất khẩu gia cầm châu âu có nhãn hiệu chất lượng QAFP(Quality Assurance for Food Products) vào thị trường Việt Nam cùng với giữ sự quan tâm các sản phẩm này trên thị trường Việt nam là mục đích hàng đầu của chiến dịnh xúc tiến-thông tin dưới tên „ Gia cầm Châu ÂU- sức mạnh trong chất lượng”. Nhờ sự tham gia của các chuyên gia trong sứ mệnh kinh tế đến Hà Nội trong năm 2017 và 2016 cùng trong các hội chợ, như Food&Hotel Vietnam trong năm 2017 và Vietfood&Beverage trong năm 2016, hay việc xúc tiến mạnh mẽ gia cầm châu âu trong truyền thông, mong đợi mức tăng trưởng tiếp tục sự quan tâm tới gia cầm châu âu, nổi tiếng trong người tiêu dùng trên toàn thế giới vì an toàn và chất lượng cao.

Nhà tổ chức được cùng tài trợ từ phương tiện của Liên Minh Châu Âu mà mục đích là xúc tiến ưu điểm của gia cầm châu âu sản xuất trong hệ thống QAFP, là Hội đồng Gia Cầm quốc gia – Liên hiệp kinh tế

[1] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
[2] https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/dashboards/poultry-meat-dashboard_en.pdf

This website has been prepared for the purpose of the program which was financed in 2016-2019 from the European Union and the Republic of Poland, as well as from the Poultry Meat Promotion Fund.